goldbook1
http://goldbook1.yasfile.com
درباره فـروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    1
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1396/04/14
  • تعداد فروش کاربر
    0
Powered By yasfile.com
دسته بندی : مهندسی مواد
1395/08/23
احسان
+ توضیحات
هدف از این آزمایش آشنایی با چگونگی پلت سازی به منظور استفاده از دانه های ریز و بدون شکل سنگ معدن ( کوچکتر از 2/0 میلیمتر ) و تهیه ی شارژ با دانه بندی یکنواخت برای کوره های ذوب می باشد .بررسی ستحکام گندله ها در دما های مختلف تعیین عواملی که استحکام پلت به آنها بستگی دارد یکی دیگر از هدفهای این آزمایش است .


دسته بندی : مهندسی مواد
1395/08/23
احسان
+ توضیحات

زینتر و کلوخه سازی

هدف ازانجام این آزمایش،آشنایی با فرآیند زینتروتأثیرعوامل مختلف برروی استحکام ماده زینترشده و راندمان عمل ونیزبررسی تغییرات درجه حرارت شارژدرحین عمل زینتر است .

زینترکردن یکی ازمهمترین روش های آگلومراسیون یاتبدیل ذرات ریزسنگ معدن به تکه های درشت می باشد.زینتر به معنی حرارت دادن سنگ معدن تا حدی است که به صورت خمیری درآمده 


دسته بندی : مهندسی مواد
1395/06/18
مهدی محمّدزاده
+ توضیحات
موضوع این کتاب خوردگی است. در این کتاب انواع روش های خوردگی معرفی شده است.


دسته بندی : مهندسی مواد
1395/06/11
مهدی محمّدزاده
+ توضیحات
موضوع بحث این جزوه عملیات حرارتی است. در این جزوه انواع روش های عملیات حرارتی معرفی شده است.