goldbook1 - مکان یابی ربات با استفاده از پردازش تصویر
goldbook1
http://goldbook1.yasfile.com
درباره فـروشگاه
در اینجا اطلاعاتی در مورد فروشگاه قرار میگیرد ، جهت ویرایش به پنل کاربری مراجعه کنید
دسته بندی محصولات
گـزارشات فـروشگاه
  • تعداد محصولات اضافه شده
    1
  • تاریخ تاسیس فروشگاه
    1396/04/14
  • تعداد فروش کاربر
    0
Powered By yasfile.com
دسته بندی : پایان نامه
1395/03/28
فرهاد ولی زاده
+ توضیحات
در این پروژه هدف ، تعیین موقعیت ربات 
( Robot Positioning ) 
می باشد . 
برای مکان یابی ربات چندین روش وجود دارد 
که شاملمکان یابی با استفاده از WSN، مکان یابی 
با استفاده از پردازش تصویر، مکان یابی با استفاده از GPS 
و ..... می شود . هر کدام ازاین روش ها برای خود دارای معایب 
و مزایایی می باشد . با بررسی مشکلات موجود در مکان یابی
 تصمیم ، بر تعیین موقعیت رباتتوسط پردازش تصاویر دریافتی
 گرفته شده ، که در نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است .

در این پروژه هدف ، 

تعیین موقعیت ربات ( Robot Positioning ) می باشد

برای مکان یابی ربات چندین روش وجود دارد که شامل

مکان یابی با استفاده از WSN، مکان یابی با استفاده از پردازش تصویر

، مکان یابی با استفاده از GPS و ..... می شود 

. هر کدام از این روش ها برای خود دارای معایب و مزایایی می باشد

با بررسی مشکلات موجود در مکان یابی تصمیم ،

بر تعیین موقعیت ربات توسط پردازش تصاویر دریافتی گرفته شده ، 

که در نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است .

امروزه با گسترش روز افزون روش های مختلف

اخذ اطلاعات گسسته مانند پویشگر ها و دوربین های دیجیتالی ،

پردازش تصویر کاربرد فراوانی یافته است 

اگر چه حوزه های کار با<